49. Το όνειρο του Άτακτου - Αντίθετες λέξεις και εκφράσεις επιθυμίας