16. Γλυκό διάλειμμα - Η αφαίρεση και με άλλο τρόπο