29. Πόσες είναι οι τούρτες; - Προβλήματα με περισσότερες από μια πράξεις