15. Ανθισμένα λουλούδια - Πρόσθεση με κρατούμενο και αφαίρεση με δανεισμό