56. Το στόλισμα του δέντρου – Επαυξημένες προτάσεις