57. Το παιχνίδι με τα γράμματα - Πολλαπλασιασμός με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή χωρίς κρατούμενο