75. Η εξοχή – Το τεράγωνο, το ορθογώνιο, το τρίγωνο, ο κυκλικός δίσκος