32. Η ταινία του Εξερευνητή - Απρόσωπα ρήματα για φυσικά φαινόμενα