19. Μια πολύ κρύα μέρα – Η απόστροφος. Έκθλιψη, αποκοπή και αφαίρεση