25. Βοηθός γραμματέα – Αλφαβητική κατάληξη με βάση τα δυο πρώτα γράμματα