11. Το ταμείο της τάξης - Η πρόσθεση και η αφαίρεση με βάση το 10