71. Ο Ντροπαλός κηπουρός – Παρελθόν /παρόν /μέλλον