12. Τα παιχνίδια του Άτακτου – Στερεά γεωμετρικά σώματα /Επίπεδα σχήματα