17. Ποιος πηδά πιο μακριά; – Εμπειρική μέτρηση του μήκους