36. Τα λουλούδια της Μέλισσας – Προετοιμασία πρόσθεσης, ένωση συνόλων AS PROBLEM