61. Οι γραμμές του τρένου – Σύγκριση και διάταξη των αριθμών 0–10