116. Ο Βάτραχος γεωργός - Επίπεδα γεωμετρικά σχήματα