04. Το διάλειμμα σε ζωντανή μετάδοση – Συμφωνία υποκειμένου και ρήματος