05. Η επιδιόρθωση του καραβιού – Ονοματικό σύνολο. Γένος οριστικού άρθρου και ουσιαστικού