36. Το απόγευμα γεμάτο παιχνίδι – Απόλυτα και τακτικά αριθμητικά