68. Ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο – Επαυξημένες προτάσεις με επιρρηματικούς προσδιορισμούς