05. Η δενδροφύτευση - Λογαριάζοντας με δεκάδες - Η εκατοντάδα