14. Το δισκοπωλείο - Πρόσθεση και αφαίρεση με διψήφιους αριθμούς