19. Παρατηρητής ζώων - Η πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (1)