22. Τα λάχανα - Η πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (1)