23. Το εμπορικό τρένο - Η πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (1)