27. Μια μέρα στο ταχυδρομείο - Η πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (2)