36. Τα σχέδια του σπιτιού - Η μέτρηση του μήκους, του πλάτους και του ύψους