37. Οι σωλήνες φυσικού αερίου - Η μέτρηση του μήκους, του πλάτους και του ύψους