56. Φρέσκα φρούτα - Πολλαπλασιασμός με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή χωρίς κρατούμενο