71. Τα κουλούρια - Οι κλασματικές μονάδες 1/3, 1/6