06. Το κυνήγι της χαμένης πηγής – Ο τόπος που ζούμε