08. Το δωμάτιο της Παρατηρητικής – Παριστάνουμε τον τόπο μας