13. Η ζωή σε κάθε τόπο – Πως το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή μας