14. Η φωνή της φύσης – Πως το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή μας, Ο άνθρωπος αλλάζει τη φύση