20. Η ζωή του σιταριού – Τι χρειάζεται για να φυτρώσει ο σπόρος και να ζήσει το φητό